දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

දහම් පාසල් ගුරුභවතුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය

10,000 කට අධික දහම් පාසල්වල ගුරු භවතුන්ගේ ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය නිසි ප්‍රමිතිගත කිරීම සඳහා මේ වන විට පාලි බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලය හා ඒකාබද්ධව දහම් සරසවිය ක්‍රියාත්මක වේ.

දහම් සරසවිය

නවතම සිදුවීම් සහ ස්ථාන

අපගේ නවතම පුවත් සොයා ගන්න

බස්නාහිර පළාතේ බෞද්ධ දහම් පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම 2021. 04.25
බස්නාහිර පළාතේ බෞද්ධ දහම් පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම 2021. 04.25

බස්නාහිර පළාතේ සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා සඳහා පාසල් විවෘත වන්නේ 2021.04.19 වන දින බව මේ වන විටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ මඟින් දන්වා ඇත. ඊට අනුව බස්නාහිර පළාතේ දහම් පාසල් ආරම්භය 2021.04.25 වන දින සිදුකිරීමට සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේදී එකඟතාවය ඇතිව තීරණය කර ඇත.

දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය  2021. 05. 09
දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය 2021. 05. 09

2021.04.04 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය එදිනට නොපැත්වෙන අතර පාසල් පද්ධතියේ කටයුතු නිසි පරිදි ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව විභාගය පැවැත්වීමට සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල එකඟතාවය අනුව තීරණය කර ඇත.

දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය 2021.05.09 දින දිවයින පුරා පැවැත්වීමට නියමිත අතර දිවයිනේ සියලුම බෞද්ධ දහම් පාසල් විභාග මධ්‍යස්ථාන ලෙසින් යොදා ගනිමින් සෞඛ්‍ය අංශ වෙතින් සපයා ඇති උපදෙස් හා මාර්ගෝපදේශ යටතේ පහත පරිදි විභාගය පැවැත්වේ.

දිනය

ශ්‍රේණිය

විභාගය පැවැත්වෙන වෙලාව

කාලය

 

2021.05.09

06 ශ්‍රේණිය

පෙ.ව.08.30 සිට පෙ.ව.09.30

පැය 1 යි

07 ශ්‍රේණිය

පෙ.ව.09.45 සිට පෙ.ව.10.45

පැය 1 යි

08 ශ්‍රේණිය

පෙ.ව.11.00 සිට පෙ.ව.12.30

පැය 1 යි විනාඩි 30 යි

09 ශ්‍රේණිය

ප.ව.1.00 සිට ප.ව.02.30

පැය 1 යි විනාඩි 30 යි

10 ශ්‍රේණිය

පෙ.ව.08.30 සිට පෙ.ව.10.30

පැය 2 යි

දහම් සරසවියට කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීම
දහම් සරසවියට කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීම

බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ඒකාබද්ධව මෙහෙයවනු ලබන දහම් සරසවිය උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2021/2022  සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවයි.

මෙම බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර 2021.03.1 දිනමිණ පුවත්පතෙහි  දක්වා ඇත.

අයඳුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2021.3.17 වේ.

අයඳුම්පත් යොමුකළ යුතු ලිපිනය

පාඨමාලා සමායෝජක

https://drive.google.com/file/d/1fnjkarI4pj3E0HX40OS6k3qYhrVX3Hu8/preview

 

 

දහම් සරසවිය උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ගංගොඩවිල

නුගේගොඩ

අපගේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු ගවේෂණය කරන්න

අපගේ කාර්ය මණ්ඩල විස්තර

සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්
එච්.එන්.කුමාරි මහත්මිය
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් (දහම් පාසල්)
කේ.ඩී.එස්.කේ.කුරුප්පු මහතා
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් (විහාර දේවාලගම්)
ජී.චන්ද්‍රසේන මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
ගොකරැල්ල මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
කේ.ඒ.ඩී.ජේ.විජේවර්ධන මහත්මිය
සහකාර කොමසාරිස් (පාලන)
පී.එස්.ඩබ්.හේවගේ මිය
නීති නිළධාරි
ජේ.ඩී.එස්.එන්.ජයකොඩි මහතා
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් (සංවර්ධන)
එම්.ටී.ඒ.යු.මුණවීර මහතා
බෞද්ධ කටයුතු සහකාර කොමසාරිස් (රත්නපුර)