font sinhalagovlkfont tamil

බාගැනීම්

 • විහාරස්ථාන බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමෙින්තුවෙි ලියාපදිංචි කිරීමෙි අයදුම් පත්‍රය
  1. අයදුම් පත්‍රය 1
  2. අයදුම් පත්‍රය 2
 • දහම්පාසල් ලියාපදිංචි කිරීමෙි අයදුම් පත්‍රය - Download
 • බදු ඉල්ලුම් පත්‍රය බෞද්ධ විහාර දේපල ඉඩම්/නිවාස/කඩ කාමර- Download
 • බදු දීමට ඇති ඉඩම් පිළිබද විස්තර - Download
 • දසසිල් මාතා ආරාම දායක සභා ව්‍යවස්ථාව - Download
 • දසසිල් මාතා ආරාම දායක සභා ලියාපදිංචි කිරීමෙි ඉල්ලුම් පත -Download
 • විහාරස්ථාන දායක සභා ලියාපදිංචි කිරීමෙි අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සදහා උපදෙස් -Download
 • විහාරස්ථ දායක සභා ව්‍යවස්ථාව - Download
 • විහාරෂ්ථාන දායක සභා ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය -Download
 • විහාරස්ථ ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලය ව්‍යවස්ථාව , විහාරස්ථ ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල ලියාපදිංචි කිරීමෙි අයදුම්පත්‍රය -Download