font sinhalagovlkfont tamil

ගිණුම් අංශය

ආයතනයේ වියහියදම් පාලනය කරමින් වැය ශිර්ෂය වෙත ලබා දෙන මුදල් වියදම් කිරීම, ඒ සම්බන්ධ ගණන් පෙන්වීම, වැටුප් ගෙවීම, අතිකාල ගෙවීම් ආදී ගිණුම් කටයුතු ඉටු කිරීම ගිණුම් අංශයෙන් සිදුවේ.